Nederlands | English

Hoe gaan we te werk?

Bij PC Fundamenta willen we de mens centraal stellen in het zoeken naar een oplossing. Therapie moet volgens onze filosofie ook passen binnen de leefwereld van de patiŽnt en aangepast worden aan zijn/haar specifieke noden. Het gaat niet zozeer over wat werkt voor een gemiddelde patiŽnt, maar over wat werkt voor jou op dit moment.
Het spreekt vanzelf dat wij beschikken over een brede kennis van verschillende therapiestromingen en de nodige ervaring om samen met jou te kiezen voor de beste en snelste oplossing.

Individueel
We streven naar een gemiddelde therapieduur van 10 sessies. Over het algemeen zijn patiŽnten met levensproblemen (bv rouwverwerking) veel sneller geholpen(gemiddeld 2 sessies) dan mensen met een eetstoornis die soms ondersteuning op lange termijn nodig hebben. Voor ons is het enorm belangrijk om therapie niet langer te laten duren dan nodig omwille van de kostprijs, de lange wachtrijen in de zorgsector en om afhankelijkheid van therapie tegen te gaan.

Wij hebben bij PC Fundamenta kennis en ervaring uit verschillende gedragstherapeutische therapiescholen (gedragstherapie, gedragsanalyse, ACT, etc) en scholen ons constant bij op basis van wetenschappelijk onderzoek. Als we je niet kunnen helpen zullen we dat ook zeggen en je doorverwijzen naar een specialist (bv. neuroloog).

In veel gevallen zal voor de therapie een intake nodig zijn waarbij we elkaar leren kennen en de verwachtingen en specifieke noden bespreken. Na enkele sessies is er ook een evaluatiemoment waarop de voortgang en de zin van de therapie in vraag wordt gesteld.

Relatie en Gezin
Gezins- of relatietherapie is in grote lijnen hetzelfde proces. Het doel is altijd om de verwachtingen, noden en wensen van de verschillende gezinsleden/partners aan elkaar duidelijk te maken en samen te zoeken naar wat mensen samenbrengt in plaats van wat ze uit elkaar drijft. De nadruk ligt op leren adequaat te reageren om je eigen wensen te vervullen en de ander(en) de kansen te geven hetzelfde te doen. Problemen in relaties tussen mensen worden ook voorgesteld als problemen in wensvervulling en interactie.

Kinderen
We vinden dat bij de behandeling van kinderen de samenwerking met hun ouders primeert, des te meer indien het een erg jong kind betreft. Bij jonge kinderen is individuele begeleiding vaak niet aangewezen omdat ze nog niet beschikken over voldoende zelfinzicht. We trachten de ouders te helpen om de omgeving van het kind te veranderen door opvoedingstips, specifieke structuur veranderingen in de dagelijkse routine en psychoeducatie.

Als kinderen wat ouder zijn zal er vaker individuele begeleiding worden voorgesteld maar deze zal altijd aangepast worden aan hun ontwikkelingsniveau. Dit kan bv. gebeuren aan de hand van speelse oefeningen of make belief gedachteoefeningen. Bij deze therapievariant worden ouders na enkele sessies steeds uitgenodigd voor een gesprek.