Nederlands | English

Veel gestelde vragen

Praktische vragen

V: Hoe lang duurt een therapiesessie?
A: Dat hangt af van de problematiek en de patiŽnt, bij rookstopbegeleiding zijn de sessies korter. Een gemiddelde standaard is 50 minuten per sessie aan 50 euro tijdens de kantooruren.

V: Waarom is therapie zo duur? 10 sessies x 50 euro is veel geld voor een modaal gezin.
A: Psychologische begeleiding wordt niet terugbetaald door het RIZIV zoals een dokter of een kinesist. Lagere tarieven zijn zonder subsidies gewoon onleefbaar. Hierdoor zijn de zwaksten van de samenleving die vaak therapie nodig hebben, diegenen die ze niet kunnen betalen. Sommige ziekenfondsen geven echter een gedeeltelijke terugbetaling in specifieke gevallen als de psycholoog in kwestie effectief een diploma en erkenningsnummer heeft, wat uiteraard het geval is bij PC Fundamenta.
Desalniettemin, als een ernstig probleem je geluk in de weg staat, is 500 euro een aanvaardbaar bedrag om een oplossing te vinden. Een loodgieter vraagt ook snel 200 euro voor zijn diensten.

V: We hebben in ons gezin al een hele tijd wat problemen, maar onze jongste is 5 jaar. Kunnen we bij jullie terecht als gezin?
A: Uiteraard, We behandelen kinderen niet individueel maar wel in gezinscontext. Als er tijdens de therapie problemen zijn die een individuele aanpak vereisen voor het kind, zullen we doorverwijzen naar een kinderpsycholoog of andere specialist.


Gerichte vragen
Wat hierop volgt, zijn vragen waarmee mensen vaak zitten, maar moeilijk durven uitspreken omwille van het taboe rond psychische hulpverlening. In therapie merken we dat dit vaak de eerste vragen zijn die mensen stellen.

V: Ik hoor stemmen, ben ik nu gek?
A: Neen. Gek is een term die te pas en te onpas wordt gebruikt en heeft een negatieve connotatie. Stemmen horen is vaak de aanpassing van het lichaam aan een zeer vreemde situatie en is in die context dus volstrekt normaal. Een mogelijke oorzaak is het overlijden van een dierbare of een traumatische ervaring in het algemeen. Slechts een zeer kleine groep mensen (en dan vooral -25 jarigen) die stemmen horen voor de eerste keer hebben een ernstig psychiatrisch probleem (bv . schizofrenie).

V: Kunnen mensen die heel actief leven toch depressief zijn?
A: Ja. Een depressie hebben betekent vaak dat je niets meer doet, angst hebt buiten te komen en donkere gedachten hebt. Soms kan een depressie zich ook kenmerken door net een stuk sneller te gaan leven als compensatie voor de gedachten. Bij PC Fundamenta zullen we mensen zelden opdelen als zijnde depressief of niet depressief. Een probleem is niet opeens ernstiger of minder ernstig omdat je een bepaald etiket wel of niet krijgt.

V: Mijn tienerzoon/dochter stelt vreemd gedrag en is enorm gesloten naar ons toe. Wat kan ik daaraan doen?
A: Dat soort gedrag kan wijzen op een probleem, maar kan ook deel zijn van wat onafhankelijker te willen worden. Je kan altijd een afspraak maken en dan bespreken we in detail wat er mis gaat. We kunnen dan ook beslissen of het opportuun is een gezinsgesprek te voeren.

V: Al mijn lange relaties lopen af op een sisser. Ik lijk mensen die van mij profiteren gewoon aan te trekken. Ik zie de liefde niet meer zitten, misschien ben ik het gewoon niet waard. Kan therapie nuttig zijn?
A: Ja. Gedragsanalyse is onze specialiteit. We gaan na wat de gemeenschappelijke factoren zijn die ertoe lijden dat een probleem zich herhaalt en trachten die samen met jou aan te pakken en toe te passen op nieuwe situaties. Als je een situatie op die manier herkent, verandert ook je gevoel ernaar toe.

V: Ik ben al bij meerdere hulpverleners in therapie geweest en niets helpt. Onlangs probeerde ik zelfs aardstralen en voelde ik me iets beter, maar nu gaat het weer slecht. Is het de moeite dat ik het weer probeer?
A: Doordat de psychotherapie in BelgiŽ zeer slecht administratief geregeld is, zijn er in ons vak soms mensen die niet weten wat ze doen en geen diploma hebben. Slechte psychologie is even nutteloos als aardstralen, hoewel mensen vaak een vals gevoel krijgen dat het werkt. Het is echter begrijpelijk als je gebukt gaat onder een probleem dat je overal te rade gaat voor die ene oplossing. Misschien kunnen we samen met jou het probleem ook niet oplossen, maar we laten je niet aan je lot over en zullen samen met jou bekijken wat de beste stappen zijn om geholpen te worden. Vaak zal dat een doorverwijzing zijn naar een specialist. Hoewel we op basis van ons wetenschappelijk uitgangspunt waarschijnlijk zonder doorverwijzing ook al stappen vooruit kunnen zetten.

V: Eigenlijk drink ik teveel en wil ik stoppen, maar het lukt niet. Therapie schrikt me af omdat ik geen zin heb iemand alles over mijn leven te vertellen. Kan therapie ook zonder over voor mij nutteloze zaken te praten?
A: Ja. Psychologen hebben de laatste decennia een slechte reputatie met betrekking tot efficiŽntie. Het is zelfs onnuttig om allerlei soorten problemen -die eigenlijk geen problemen zijn- bij een hulpvraag te betrekken. De psycholoog zal echter nooit een onderwerp afblokken, een alcoholverslaafde kan gerust ook een sessie praten over de verzuurde relatie met zijn zoon. De psycholoog moet volgens ons inzien echter niet zelf die relatie aankaarten als het geen betrekking heeft tot de hulpvraag. Sommige problemen zijn echter zo verwoven met alle aspecten van iemands leven dat het niet anders kan dan die dingen te gaan opzoeken, maar dat is vrij zeldzaam.

V: Ik drink meer dan 10 glazen alcohol per week, ben ik verslaafd?
A: Misschien. Hoewel mensen die veel drinken vaker verslaafd zijn, is veel drinken op zich niet genoeg om een concreet antwoord te geven. De vraag waarom je veel drinkt, is belangrijker. Iemand die 5 glazen drinkt omdat hij/zij anders moeite heeft contact te maken met mensen op een feestje heeft meer kans(maar geen zekerheid) om verslaafd te zijn dan iemand die 10 glazen drinkt omdat hij/zij alcohol lekker vindt.

V: Ons gezin komt uit de Islamitische cultuur. We hebben een probleem, maar vrezen dat een autochtone psycholoog ons enkel vanuit een Westers oogpunt kan benaderen. Wat nu?
A: Een wetenschappelijke visie op mensen is een visie die los staat van moraliteit. Het is net op moreel vlak dat er vaak een botsing is tussen culturen. We staan volledig open voor patiŽnten uit een andere cultuur in de brede zin van het woord. Het zal echter onmogelijk zijn om onze Westerse cultuur volledig uit te zetten, maar met wat goede wil is er veel mogelijk.

V: Ik heb een misdaad begaan en voel wroeging. Kan ik erover praten zonder dat de instanties worden ingelicht?
A: Ja. De psycholoog heeft quasi absolute zwijgplicht. Als u of mensen rondom u echter in accuut fysiek gevaar zijn, dan is er ook een meldplicht. Daden die betrekking hebben tot het verleden vallen uiteraard nooit onder het bovenstaande.