Nederlands | English

Wie kan bij ons terecht?

Psychologisch centrum Fundamenta deelt 7 categorieën aan problematieken.

1. Levensproblemen
Je voelt je (niet meer) goed in je vel. Je persoonlijke relaties gaan de laatste tijd minder goed dan vroeger. Je voelt steeds meer de druk van het leven en het wordt moeilijker aan iedereens verwachtingen te voldoen. Je hebt minder contact met vrienden of ervaart een soort gemaakte afstand. Je hebt bepaalde problemen die als een zwaard boven jou zweven en je ziet nog moeilijk het bos door de bomen. Ook mensen die begeleiding willen bij het afvallen, kunnen bij Fundamenta terecht.

2. Klinische problemen
Een klinisch probleem is een aanwijsbare (psychiatrische) problematiek zoals bepaalde angsten, een depressie, verslaving (tabak, alcohol, drugs, e.a.), paniek etc. Soms kaderen ook vage klachten binnen een klinische problematiek, maar vaak kan er in een eerste gesprek al veel worden uitgeklaard.

3. Relatie- en gezinsproblemen
Problemen waarin de relatie tussen twee of meerdere mensen centraal staan, vallen onder relatie- en gezinsproblemen. Je denkt aan scheiden, maar wil de relatie nog één ultieme kans geven, of je wilt als vrienden uit elkaar gaan. Een gezin waarin er spanningen zijn tussen de kinderen en één of meerdere ouders vallen hier ook onder.

4. Adolescenten
Tieners vanaf 14 jaar die levensproblemen of klinische problemen hebben. Het gaat dan vaak vooral over pesten, depressieve gevoelens, eetproblemen, schoolproblemen etc. Adolescenten hebben vaak specifieke problemen gebonden aan hun levensfase.

5. Kinderen
Sinds kort richt PCFundamenta zich ook op jonge kinderen. Het gaat hier dan om de typische problemen waarmee kinderen en hun ouders worden geconfronteerd. Hierbij denken we in de eerste plaats aan gedrags en sociale problemen, zindelijkheidstraining en ontwikkelingsproblemen. Verder kunnen we ook begeleiding bieden aan kinderen met een aantoonbare psychische stoornis als ADHD, autisme spectrum stoornis of angst en depressie.

6. Mentaal mindervaliden
Mentaal mindervaliden hebben vaak dezelfde problemen als validen maar hebben wel nood aan een andere aanpak. Het is ook belangrijk dat ze kunnen praten met iemand die ervaring heeft in die specifieke doelgroep en vooral ook expertise om psychische problemen te onderscheiden van hun normaal gedrag.

7. Rookstopbegeleiding
Onlangs hebben we besloten ook rookstopbegeleiding aan te bieden via een erkende tabakoloog. Op deze manier kan u in begeleiding trachten te stoppen met een verslaving waaraan veel Vlamingen lijden. Dit is terugbetaald door de mutualiteit dankzij onze erkenning.

Wie valt hierbuiten?

Hoewel het belangrijk is te weten welke problemen in de eerstelijnspsychologie voor volwassenen kunnen worden aangepakt, is het even belangrijk te vermelden welke hierbuiten vallen.

1. Medische problematieken
Problemen die hoofdzakelijk bestaan uit een medisch probleem worden doorgaans door een dokter behandeld. Je kan echter wel terecht bij Fundamenta met aanpassingsproblemen door een medische stoornis.

2. Problemen die een teamaanpak vereisen
Patienten met problemen die door hun ernst en prognose zouden moeten opgevolgd worden gedurende de dag. We denken hierbij bv. aan acute fases van schizofrenie, ernstig gevaarlijk deviant gedrag bij autisme of eetstoornissen waarbij er ernstige medische zorgen primeren.

3. Problemen die specifieke expertise vereisen
Er zijn enkele problemen die soms wel door psychologen behandelt worden maar die een probleem- specifieke training van de zorgverlener vereisen. Hierbij denken we aan conversiestoornissen, sommige seksuele problemen zoals vaginisme of ernstige dissociatieve problemen.

Indien je twijfelt, of jezelf niet herkent in het bovenstaande kan je altijd eens bellen of een mail sturen voor een afspraak. Als we mogelijkheden zien je te begeleiden naar een oplossing zullen we dat zeker doen, indien we niet de juiste expertise hebben kunnen we je doorsturen naar een dienst die die expertise wel heeft. Een goede doorverwijzing is immers meer waard dan een slechte gespreksreeks.